ประกันชั้น 3 ราคาถูกเหมาะกับใคร

ประกันชั้น 3 ราคาถูกเหมาะกับใคร

ประกันภัยรถยนต์นั้นมีไว้เพื่อเป็นมาตรฐานความช่วยเหลือที่จะเข้ามาดำเนินการให้แก่ผู้เอาประกันและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุหรืออื่นๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่ารถยนต์ทุกคันจะเหมาะสมกับประกันรถยนต์ที่คุ้มครองสูง ประกันชั้น 3 ราคาถูกจึงอาจเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดใจผู้ใช้รถยนต์หลายคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเช่นกันที่ความคุ้มครองราคาย่อมเยาจะตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความต้องการต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเลือกประกันชั้น 3 ราคาน่าดึงดูดใจนั้น  ปัจจัยแรกคือประสบการณ์ในการขับขี่ หากคุณเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การขับขี่มาอย่างยาวนาน ใช้รถยนต์มาเป็นระยะเวลานาน สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างคล่องแคล่ว การเลือกประกันชั้น 1 ราคาสูงอาจไม่จำเป็นและค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปอาจไม่คุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่ต้องการ การเลือกประกันชั้น 3 ราคาย่อมเยาอาจเหมาะสมกว่า เพราะประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองสำหรับกรณีรถยนต์ชนกับรถยนต์ และให้ความคุ้มครองเพียงรถยนต์ของคู่กรณีเท่านั้น จึงเหมาะต่อผู้ที่ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อย และต้องการประกันรถยนต์เพียงเพื่อเป็นการช่วยเหลือยามฉุกเฉินเท่านั้น  ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของค่าเบี้ยประกันรถยนต์ หากความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์นั้นอยู่ในงบที่ไม่มากนัก การเลือกประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของราคาที่ย่อมเยาก็ถือว่าเหมาะสม เพราะราคาของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นถือว่าราคาถูก ไม่หนักหนาเกินกว่าความสามารถในการจ่ายและยังได้ความคุ้มครองยามเกิดอุบัติเหตุ  ปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของความคุ้มครองอื่นๆ หากรถยนต์ที่ใช้นั้นไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติหรือการสูญหาย ก็อาจเหมาะสมต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เพราะประกันชั้น 3 ราคาย่อมเยานี้ไม่ได้ครอบคลุมต่อความเสียหายที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้และการสูญหายของรถยนต์ ดังนั้น หากไม่ได้ต้องการความคุ้มครองในส่วนนี้ ประกันภัยชั้น 3 ก็คุ้มค่าและเพียงพอ  อย่างไรก็ตาม หากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและต้องการความคุ้มครองมากขึ้น การเลือกใช้ประกันรถยนต์ชั้น 3 เพียงเพราะราคาถูกอาจไม่ตอบโจทย์เพียงพอและอาจสร้างภาระยามเกิดอุบัติเหตุได้ จึงควรพิจารณาตามความต้องการและความเสี่ยงเป็นหลัก จึงจะได้ความคุ้มครองที่เหมาะสมอย่างแท้จริงและไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลายจากการเลือกแผนประกันภัยที่ไม่เพียงพอ