วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช หนึ่งวันที่คนไทยรวมใจระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล

             วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทย เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ผู้ได้ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าและรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระราชกรณียกิจนานัประการที่ทรงทำเพื่อประชาชน ทำให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถวายในขณะที่ยังทรงพระชนม์ชีพเมื่อปี พ.ศ. 2451 และน้อมใจถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” อันหมายถึง “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของราษฎร” และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ประชาชนได้พร้อมใจกันยกให้วันที่ 23 ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ตราบจนทุกวันนี้

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

สำหรับพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 แต่เดิมมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ ซึ่งในเวลาต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีและสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนี

เมื่อพระชนมายุได้ 9 พรรษา ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ” ต่อมาเมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “กรมขุนพินิตประชานาถ” บรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2511 เมื่อมีพระชันษาเพียง 16 ปี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมายตลอดเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต สร้างความโศกเศร้าอาลัยครั้งใหญ่ให้กับแผ่นดิน

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสยาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของสยามที่กำลังได้รับแรงกดดันจากชาติตะวันตกเช่นเดียวกับประเทศรอบข้าง โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน พระองค์ทรงเปิดกว้างในด้านการเมืองและสังคม ป้องกันมิให้ประเทศต้องสูญเสียดินแดนให้กับประเทศผู้ล่าอาณานิคมจนประสบความสำเร็จ

ในสมัยนั้นไพร่และทาสเป็นระบบที่ผูกติดแน่นกับวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทย และมีเสียงต่อต้านมากเมื่อเริ่มเกิดแนวคิดเลิกไพร่และทาส แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องให้ประชาชนเป็นไทให้จงได้ กระบวนการทั้งหลายเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากค่อย ๆ ลดค่าตัวทาสลง จนสุดท้ายได้กำหนดให้ลูกทาสไม่ต้องเป็นทาสอีก ทั้งหมดนี้กินระยะเวลากว่า 30 ปี แต่จบลงด้วยความสงบ ปราศจากการนองเลือดดังเช่นที่ปรากฏในต่างประเทศ

ในด้านการประพาส พระองค์เสด็จประพาสทั้งในและนอกประเทศเพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาต่อยอด ทรงเยี่ยมประชาชนของพระองค์โดยทรงปลอมแปลงพระองค์ไปกับเจ้านายและข้าราชการ กลายเป็นเรื่องเล่ามาจนถึงทุกวันนี้ พระองค์ยังทรงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป อีกทั้งยังได้ทรงเลือกเอาแบบแผนขนบธรรมเนียมอันดีในต่างแดนมาปรับปรุงในประเทศให้เจริญขึ้น

             นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา การคมนาคมขนส่งอย่างทางรถไฟสายแรก ระบบโทรศัพท์ ระบบราชการและระบบสาธารณูปโภค จึงได้ทรงทำการปฏิรูปและทรงก่อสร้างสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ให้ประชาชนมากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงได้หมด ด้วยทั้งหมดของพระราชกรณียกิจ ร.5 ที่มีเพื่อประชาชน คนไทยจึงถือว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงทำเพื่อปวงชนอย่างแท้จริง

กิจกรรมที่สำคัญในวันปิยมหาราช

             เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทุกวันที่ 23 ตุลาคม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยทั่วไปจะนำดอกไม้ ธูปเทียนมาถวายสักการะที่พระบรมรูปทรงม้า และมีการทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศล

             นับว่าเป็นความโชคดีอย่างใหญ่หลวงของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยความรัก แม้วันเวลาจะผ่านมานับร้อยปีแต่ความดีที่พระองค์ทรงอุทิศให้ประชาชนของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในใจลูกหลานของผู้คนเหล่านั้น วันปิยมหาราชจึงเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราควรนึกย้อนมองตัวเองว่าได้ยึดถือผู้มีพระคุณของเราเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วหรือยัง

Shopee 11.11 กลับมาอีกครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิม! พบกับ Flash Sale 9 บาทตลอด 24 ชั่วโมง! สินค้าลดราคา 50% ทุกวัน! ซื้อ 1 แถม 1 แบบซุปเปอร์คุ้ม! มาพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ช้อปแค่ 0 บาทก็ส่งฟรีทั่วประเทศ! พร้อมให้คุณได้ซื้อทุกอย่างออนไลน์ที่ Shopee ในราคาพิเศษที่สุด ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2019 นี้!